Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z serwisu plinkogamepl.top. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejszy regulamin w całości. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów zawartych w regulaminie, prosimy o natychmiastowe opuszczenie serwisu.

Przed korzystaniem z naszej strony internetowej zalecamy również zapoznać się z Polityką Prywatności, która reguluje gromadzenie i przechowywanie danych osobowych użytkowników strony.

1. Zastrzeżenia prawne

Wszelkie treści, materiały, zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie plinkogamepl.top są objęte prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie tych treści bez naszej zgody.

Wszelkie znaki towarowe, loga i nazwy firm prezentowane na stronie plinkogamepl.top należą do ich właścicieli i są chronione przez prawo.

  • Użytkownik może przeglądać zawartość serwisu i pobierać kopie materiałów tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego.
  • Niedozwolone jest zmienianie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych opartych na zawartości prezentowanej na stronie plinkogamepl.top.
  • Zakazuje się zwłaszcza używania naszych materiałów w celach publicznych, komercyjnych lub reklamowych bez naszej wyraźnej zgody.

2. Odpowiedzialność

Strona plinkogamepl.top nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Działania użytkowników, takie jak umieszczanie komentarzy lub ocen treści.
  • Spowodowane utrudnienia w korzystaniu z serwisu w przypadku awarii technicznych lub przerwy w dostawie usług.
  • Straty wynikłe w wyniku korzystania z treści lub informacji dostępnych na stronie internetowej.
  • Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od naszej woli (np. siła wyższa, ataki hakerskie, awarie serwerów).

3. Linki zewnętrzne

Na stronie plinkogamepl.top mogą znajdować się linki prowadzące do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani politykę prywatności tych stron. Korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zgłaszanie naruszeń

Jeżeli uważasz, że jakakolwiek treść prezentowana na stronie plinkogamepl.top narusza Twoje prawa autorskie lub inne prawa, prosimy o kontakt pod adresem email: . Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem.